Skip links

V&P RESIDENCE CLUB
Строителство, Продажба, Настаняване и Управление на Имоти

ПОЛИТИКА ЗА
ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „АРТУР 2007“ ООД

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Тази политика за поверителност се отнася за интернет страницата на „АРТУР 2007″ ООД  („уеб сайта“). Политиката покрива обработката на лични данни, съобразно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента).

Като използвате „уеб сайта“, Вие се съгласявате с тази Политика.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни:

„АРТУР 2007“ ООД  е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 147222447, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика и приложимото законодателство на Европейския съюз и Р.България.

„АРТУР 2007“ ООДе администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате към нас на адреса ни на управление: гр.Несебър 8230, ул.”Еделвайс” № 5, вх. 3, ет. 1 или на следните координати за връзка:

Уебсайт: https://www.vipresidenceclub.com

Електронна поща: vipresidenceclub@gmail.com

Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме:

 • Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на направени от Вас и потвърдени резервации, като:

– три имена, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт, дата и час на настаняване и заминаване, деца и възрастта им;

– данни, събирани при плащане, направено към нас – номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път, чрез директен дебит или чрез ПОС терминал на „АРТУР 2007“ ООД;

– данни от профила ви за достъп до онлайн-резервационната ни платформа – потребителско име, история на направените резервации и плащанията;

– данни за ползваните от Вас услуги и получената чрез тях информация относно Вашите предпочитани услуги, предлагани от нас;

– други данни, които ни предоставяте във връзка с ползваните вече услуги.

 • Данни, предоставени от Вас и съхранявани от „АРТУР 2007“ ООДв процеса на предоставяне на услугите по настаняване на място, които данни се събират, обработват и съхраняват, съгласно действащите нормативни изисквания, относно воденето на регистър на настанените туристи, а именно:

– имена на лицето; ЕГН /за български граждани/ или ЛНЧ /за чужди граждани с разрешение за пребиваване в БГ/, или дата на раждане /при всички останали случаи/;

– пол;

– националност;

– номер на лична карта/ валиден национален документ за самоличност, държава издала националния документ,

 • Други:

Дигитални данни – видеозаписи. Това са данните, събирани чрез системите за видеонаблюдение, използвани от „АРТУР 2007“ ООДвъв всички обществено-достъпни места в сградите ни (фоайе, рецепция, ресторант, лоби бар, фитнес, коридори, стълбища, входове, СПА център), с цел охрана, наблюдение, контрол и защита на обществения ред.

 • IP адрес при посещение на уебсайта ни/ платформата ни за онлайн резервация,
 • Данни във връзка с предявена рекламация по отношение на предоставяна от нас и ползвана от Вас услуга;
 • информация за вида и съдържанието на резервацията Ви, както и всяка друга информация, свързана с нея, включително електронна поща, писма, искания, молби, жалби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от вас;
 • Ние използваме аналитични и статистически инструменти, с които наблюдаваме детайли на вашите посещения на „уеб сайта“ и ресурсите, които достъпвате, което включва, но не е ограничено от, трафик данни, локация, уеб логове, и други данни от комуникацията (които не ви идентифицират персонално).
 • Информацията за плащане (данни по платежни нареждания), която се генерира, когато заплащате за услугата, се получава от нас и се съхранява при нас.
 • Информацията се обработва съгласно стриктни протоколи за сигурност на плащанията. Ние споделяме вашите лични данни с обработващите плащанията, но само за целта на завършване на съответната операция. Обработващите нямат право да използват вашите лични данни за други цели, освен за изпълнение на съответното плащане, и имат изрично задължение за запазване на конфиденциалност на вашите лични данни и данни за плащания.

Използване на вашата информация

 • Ние обработваме и съхраняваме личните ви данни, които сте ни предоставили, в съответствие с изискванията на Регламента.
 • Информацията, която събираме и съхраняваме, се използва единствено за предоставяне на услуги към вас и/или за изпълнение на договорните ни задължения с вас.

Предоставяне на вашата информация

 • Ако не желаете вашите данни да се използват от нас, вие ще имате възможност да оттеглите съгласието си като се свържете с нас директно на посочените по – долу адрес, телефон и електронна поща.
 • Ние ви информиране, че ние не предоставяме идентифициращи лични данни на трети страни.

Контрол на използването на вашите данни

 • Ако сте дали съгласие за използване на личните ви данни за конкретни цели, може да оттеглите съгласието си или да го коригирате по всяко време. Ако не желаете да използваме вашите данни или искате да коригирате съгласието, което сте ни предоставили, може да се свържете с нас на посочените контакти.

Къде съхраняваме и трансферираме данните ви

 • Информацията, която ни предоставяте, се съхранява единствено на нашите сървъри и само за целите на вашата регистрация за ползване на съответната услуга.
 • Ние не трансферираме вашите данни към трети страни и не използваме облачни услуги.
 • Във всички други случаи ние ще обработваме, разкриваме или споделяме вашите лични данни, единствено ако е изискуемо по закон или когато се изисква с цел да се съобразим и да спазим законови и правни изисквания.
 • Вие имате право да се откажете от съхранението на личните ви данни по всяко време, като се свържете с нас на посочените контакти.

Сигурност

 • Предаването на информация по интернет или имейл не е сигурно. Въпреки, че предприемаме най-доброто, за да защитим вашите лични данни, ние не може да гарантираме сигурността на данните, докато се предават от вас към „уеб сайта“; всякаква такава трансмисия е ваш риск. След като получим вашата информация, ние ще прилагаме стриктни процедури и протоколи за нейната защита.
 • Когато сме ви дали (или вие сте създали) парола за използване на услуги от „уеб сайта“, вие носите отговорност за запазване на конфиденциалността на паролата си. Вие трябва да изберете нивото на сложност на паролата.

Линкове към трети страни

 • Вие може да намерите линкове към интернет страниците на трети страни. Тези уеб сайтове имат своите собствени политики за поверителност, с които трябва да се запознаете. Ние не носим отговорност за техните политики, тъй като нямаме контрол върху тях.

Използване на „бисквитки“

 • „Уеб сайта“ на „АРТУР 2007″ ООД използва „бисквитки“. Ние използваме бисквитките, за да събираме информация за използването на нашите услуги и да предоставим статистическа информация за посещенията в нашия сайт. Тази информация не ви идентифицира персонално – тя е статистическа информация относно посетителите и тяхното ползване на „уеб сайта“. Където се ползват, тези бисквитки се свалят автоматично на вашия компютър. Съхраняват се на твърдия диск на компютъра ви. Всички компютри могат да откажат бисквитки. Това може да стане чрез активиране на настройките, което ви дава възможност да откажете бисквитките. Относно публикувани реклами на сайта ни от рекламодатели, техните сайтове също може да ползват бисквитки, върху които ние нямаме контрол.

Вашите права

 • Регламента за защита на личните данни ви дава право на достъп до личните ви данни, които има при нас. Вие като потребител с регистрация можете да променяте/актуализирате вашите лични данни.
 • Вие имате право на корекция на съгласията, лимитиране на обхвата на съгласията, прекратяване на обработването, заличаване на личните данни (в рамките на законоустановеното). За упражняване на правата си, моля да се свържете с нас.

Промени в Политиката

 • Ние може периодично да актуализираме политиката, поради което ви окуражаваме периодично да я преглеждате, за да установявате как защитаваме вашите лични данни.

При всякакви въпроси, коментари или искания относно Политиката за поверителност, може да се свържете с нас на адрес: гр.Несебър 8230, ул.”Еделвайс” № 5, вх. 3, ет. 1; тел: +359887749796; e-mail: vipresidenceclub@gmail.com