Skip links

This privacy statement was last updated on 17.11.2022 and applies to citizens and legal permanent residents of South Africa.

В тази декларация за поверителност обясняваме какво правим с данните, които получаваме за Вас чрез https://vipresidenceclub.com. Препоръчваме ви внимателно да прочетете това изявление. При обработката си ние спазваме изискванията на законодателството за поверителност. Това означава, наред с другото, че:

  • ние ясно посочваме целите, за които обработваме лични данни. Ние правим това чрез настоящата декларация за поверителност;
  • стремим се да ограничим събирането на лични данни само до личните данни, изисквани за законни цели;
  • първо, изискваме Вашето изрично съгласие да обработваме Вашите лични данни в случаи, изискващи Вашето съгласие;
  • ние предприемаме подходящи мерки за сигурност, за да защитим вашите лични данни и да изискаме това от страни, които обработват лични данни от наше име;
  • ние уважаваме правото Ви на достъп до вашите лични данни или да ги коригираме или изтрием, по Ваше искане.

Ако имате някакви въпроси или искате да знаете точно какви данни съхраняваме от вас, моля свържете се с нас.

1. Цел, данни и срок на съхранение

We may collect or receive personal information for a number of purposes connected with our business operations which may include the following: (click to expand)

2. What if you don't provide us with your personal information?

If you don't provide us with your personal information, we may not be able to provide you with the information, products or assistance that you are seeking.

3. Бисквитки

Нашият сайт използва бисквитки. За повече информация относно бисквитките, моля, вижте нашата Кокрине

4. Disclosure practices

We disclose personal information if we are required by law or by a court order, in response to a law enforcement agency, to the extent permitted under other provisions of law, to provide information, or for an investigation on a matter related to public safety.

If our website or organisation is taken over, sold, or involved in a merger or acquisition, your details may be disclosed to our advisers and any prospective purchasers and will be passed on to the new owners.

Google не може да използва данните за други услуги на Google.

5. Сигурност

We are committed to the security of personal data. We take appropriate security measures to limit abuse of and unauthorised access to personal data. This ensures that only the necessary persons have access to your data, that access to the data is protected, and that our security measures are regularly reviewed.

6. Уебсайтове на трети страни

Тази декларация за поверителност не се отнася за уебсайтове на трети страни, свързани чрез връзки на нашия уебсайт. Не можем да гарантираме, че тези трети страни обработват Вашите лични данни по надежден или сигурен начин. Препоръчваме ви да прочетете декларациите за поверителност на тези уебсайтове, преди да използвате тези уебсайтове.

7. Изменения на настоящата декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да правим изменения в настоящата декларация за поверителност. Препоръчва се редовно да се консултирате с тази декларация за поверителност, за да сте наясно с всякакви промени. Освен това, ние активно ще Ви информираме, когато е възможно.

8. Достъп и промяна на вашите данни

Ако имате някакви въпроси или искате да разберете какви лични данни имаме за Вас, моля свържете се с нас. Можете да се свържете с нас, като използвате информацията по-долу. Имате следните права:

  • Имате право да знаете защо са необходими вашите лични данни, какво ще се случи с тях и колко време ще бъдат запазени.
  • Право на достъп: Имате право на достъп до вашите лични данни, които са ни известни.
  • Право на коригиране: имате право да допълвате, коригирате, изтривате или блокирате личните си данни, когато пожелаете.
  • Ако ни дадете съгласието си за обработване на Вашите данни, имате право да оттеглите това съгласие и да заличите личните си данни.
  • Право на възражение: можете да възразите срещу обработването на вашите данни. Ние се придържаме към това, освен ако не са налице основателни причини за обработване.

Моля, винаги посочете ясно кои сте, за да сме сигурни, че не променяме или изтриваме данни на грешния човек.

9. Автоматизирано вземане на решения

We make decisions on the basis of automated processing with respect to matters that may have (significant) consequences for individuals. These are decisions taken by computer programmes or systems without human intervention.

Email Marketing
Retarget

10. Подаване на жалба

If you are not satisfied with the way in which we handle (a complaint about) the processing of your personal data, you have the right to submit a complaint to the Information Regulator South Africa:
P.O Box 31533,
Braamfontein,
Johannesburg,
2017
Имейл за оплаквания:complaints.IR@justice.gov.za

11. Деца

Нашият уебсайт не е предназначен да привлича деца и не е наш намерение да събираме лични данни от деца под възрастта за съгласие в тяхната страна на пребиваване. Затова ние изискваме деца под възрастта на съгласието да не ни предоставят никакви лични данни.

12. Данни за контакт

"АРТУР 2007" ООД
гр.Несебър 8230, ул.”Еделвайс” № 5, вх. 3, ет. 1
България
Уебсайт: https://vipresidenceclub.com
Email: moc.liamg@bulcecnediserpiv
Телефонен номер: +359887749796

13. Data requests

For the most frequently submitted requests, we also offer you the possibility to use our data request form

×

Ние сме определили лице за контакт за политиките и практиките на организацията и на които могат да бъдат изпращани оплаквания или запитвания:
"АРТУР 2007" ООД
гр.Несебър 8230, ул.”Еделвайс” № 5, вх. 3, ет. 1